12
MAR
2015

“Zlo bude prekvitať, pokiaľ slušní ľudia budú mlčať…” píše známy psychológ a pedagóg Miron Zelina

“Zlo bude prekvitať, pokiaľ slušní ľudia budú mlčať…” píše známy psychológ a pedagóg Miron Zelina vo svojom stanovisku k videozáznamu na ktorom policajti týrajú rómske deti…

V marci 2009 sa udiala skutočnosť týrania rómskych detí policajtmi, ktorí si toto počíňanie nahrávali na video. Video sa dostalo na verejnosť. Súd s policajtmi, ktorí sa týrania detí zúčastnili ich teraz ( roku 2015) oslobodil… Táto skutočnosť by nemala ľudí nechať ľahostajnými a to hneď z niekoľkých vážnych dôvodov.
Incident má dve polohy – prvou je trestoprávna poloha a druhá je humánno-psychologická.
To, že súd neuznal DVD ako dôkaz je zarážajúce a svedčí o našom právnom systéme, jeho nedokonalosti a chybách. Prepustenie policajtov ako “nevinných” je výsmechom právneho systému na Slovensku. Evidentné zlo ostalo nepotrestané. Od tohto rozhodnutia je len krôčik k posilneniu agresívneho správania iných ľudí, ktorí si povedia: „dobrý obhajca nás z toho dostane“… Iných to inak nazlostí – keď oni môžu, prečo nie ja ? Spoločnosť sa učí zlu na príkladoch podobného druhu, ktorých sú plné média.
Pokiaľ v druhej rovine berieme ukázané skutočnosti ako fakty, tak sú to prezentované skutočnosti hrubého násilia, agresie, ponižovania ľudskej dôstojnosti, sú to prejavy subjektívne vnímanej “megalomanickej moci” policajtov nad občanmi, najmä nad občanmi, ktorí sa nedokážu brániť, ktorí sú ľahkými obeťami. Hrubé násilie svedčí aj o kognitívnom deficite agresorov, o ich absencií logiky a rozhodovacích procesoch, o ich absencii myslenia, o chorobnej zdôvodniteľnosti, že si všetko môžu dovoliť, o ich záľube v zle, o ich citovej anestézii. Zrejme cítili a cítia svoju osobnú menejcennosť v sociálnej pozícii, a tak si tento deficit uznania ” vybíjajú” na slabších, na obetiach, dokonca na deťoch. Pocit moci spojený s emocionálnou chudobou, charakterovou prázdnotou a zníženou inteligenciou vytvára typ človeka – agresora, ktorý je v širšom kontexte “výplodom” konzumnej, postindustriálnej spoločnosti.