29
JúL
2014

Workshop na Letnej akadémii Discover

Workshop (29.júla 2014,Podskalie), ktorý sme realizovali na Letnej akadémii Discover. Zamýšľali sme sa spoločne so študentmi stredných škôl nad problémom segregácie rómskych detí v školách a nad výhodami inkluzívneho vzdelávania.

5422a9cf5c108