08
JAN
2014

Výstavba centra kooperatívneho učenia

V januáry 2014 naše OZ euRoma pomohlo škole v Šarišských Michaľanoch prerobiť starú učebnú triedu na Centrum kooperatívneho učenia.