12
MAR
2015

„U menej odolných detí môžu podobné zážitky vyústiť do psychickej alebo psychosomatickej poruchy,“ dodáva Jozef Hašto

„U menej odolných detí môžu podobné zážitky vyústiť do psychickej alebo psychosomatickej poruchy,“ dodáva Jozef Hašto, ktorý je od roku 2006 aj osobným psychiatrom Hedvigy Malinovej a laureát ocenenia Biela vrana. Prečítajte si jeho stanovisko k týrajúcim policajtom:

K pocitom nedôvery, úzkosti, bezmocnosti a vzdoru
(Psychiater Jozef Hašto)

Ide o situáciu, v ktorej sú na jednom priestore deti s dospelými, ktorí majú pri sebe veľkých psov, jeden vlčiak hlasno zaštekal, v zábere vidno jeho vycerené zuby. Vidieť, že jeden dospelý má na sebe čiernu uniformu. Dospelý hlas dáva dieťaťu energické príkazy, niekedy spojené s hlasným krikom, že má udierať do tvárovej časti hlavy druhé dieťa a opakovane ho vyzýva k silnejším úderom. Poznámka: silnejšie údery do tvárovej časti hlavy môžu viesť aj k porušeniu dolnej čelusti, porušeniu krčnej chrbtice a ak úder dopadne na ucho, môže dôjsť k pretrhnutiu bubienka.
Na príkaz dospelého v prítomnosti ďalších dospelých a psov si teda deti majú navzájom spôsobovať bolesť, vystavovať sa ohrozeniu porušenia telesnej integrity; deti sú v situácii, keby je ponižovaná a zraňovaná ich ľudská dôstojnosť, je u nich vynucovaná poslušnosť voči dospelej autorite, ktorá je ešte zrejme zaštítená mocenským statusom polície.
Myslím si, že z videa sa dá konštatovať zneužitie moci na psychické a fyzické týranie detí.
Otázka je nakoľko správanie dospelých na videu je motivované o.i. i rasovými predsudkami a spriechodňované pocitom beztrestnosti, keď nadriadení tolerujú týranie páchateľov priestupkov alebo trestných činov . Prípadne si týranie racionalizujú ako oprávnený pokus o prevýchovu a zabezpečovanie poriadku.
Takáto skúsenosť môže u detí zanechať sklon k pocitom nedôvery, úzkosti, bezmocnosti , vzdoru alebo aj k pomstitelským tendenciám voči dospelým a inštitúcii, ktorú týrajúci dospelí reprezentujú. U menej odolných detí môžu podobné zážitky vyústiť do psychickej alebo psychosomatickej poruchy.
https://www.youtube.com/watch?v=pWtsM4D8644