22
NOV
2015

Stretnutie v Prešove

V sobotu 21.novembra sme sa zúčastnili stretnutia, ktoré organizoval Rómsky inštitút v Prešove. Cieľom bolo sieťovanie organizácií a lokálnych občianskych združení, venujúcich sa téme vzdelávania rómskych detí.