03
FEB
2014

Stretnutie s predstaviteľmi Štátnej školskej inšpekcie

3. februára 2014 eduRoma, Amnesty International, Poradňa pre občianske a ľudské práva v spolupráci s Ústavom sociálnej antropológie Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali druhé stretnutie s predstaviteľmi Štátnej školskej inšpekcie. Téma bola problém monitorovania segregácie rómskych detí v školách na Slovensku.

Prodekan Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave Martin Kanovský vysvetľuje základné nedostatky pri monitorovaní segregácie rómskych žiakov v školách na Slovensku