30
APR
2015

Stretnutie s predstaviteľmi Štátnej školskej inšpekcie k problému monitorovania segregácie rómskych žiakov v školách na Slovensku.

30. apríla  iniciovala eduRoma v poradí už piate pracovné stretnutie s predstaviteľmi Štátnej školskej inšpekcie k problému monitorovania segregácie rómskych žiakov v školách na Slovensku. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia Slovenského národného strediska pre ľudské práva. Diskutovali sme najmä o formulácii definície segregácie a o konkrétnych postupoch monitorovania segregácie v praxi zo strany školských inšpektorov.