10
SEP
2014

Stretnutie lokálnych autorít v ZŠ Šarišské Michaľany

Naše úsilie o školskú integráciu rómskych a nerómskych detí pokračuje.

 

542004111bb81 5420041118ef9