12
JúL
2015

„Školský systém by mal byť otvorenejší.”

„Školský systém by mal byť otvorenejší. Aj rómske deti, áčkari, zo špeciálnych škôl by sa mali možnosť hlásiť na maturitné odbory a neskôr vyštudovať aj vysokú“ (učiteľka špeciálnej školy). Aj na túto tému sme dnes v Prešove diskutovali. Hovorili sme tiež o celkovej situácii vo vzdelávaní rómskych detí v lokalitách východného Slovenska, o súčasnej etnickej a sociálnej skladbe škôl a o zaujímavých výskumných zisteniach. Napokon sme sa spoločne zamýšľali v ktorých prípadoch môže ísť o diskrimináciu rómskych detí a v ktorých prípadoch to už rozlišovať nejde