25
MAR
2014

Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní Rómov v Lotyšsku a na Slovensku

25. marca 2014 Na stretnutí v Nadácii otvorenej spoločnosti sme spolu so zástupcami Amnesty International Slovensko a organizáciou eduRoma – Roma education project hovorili o inkluzívnom vzdelávaní a praxi slovenských škôl, kde segregované vzdelávanie rómskych detí naráža na porušovanie práva na rovnaké zaobchádzanie.

 

Za kľúčové pri integrácii Rómov sme označili koordinovaný a viacsektorový prístup k riešeniu problému, spoluprácu všetkých aktérov (miestnych samospráv, rezortov, komunity, mimovládok) a pozitívne ovplyvňovanie verejnej mienky.Okrem Society Integration Foundation na Slovensko prišla zástupkyňa lotyšského ministerstva školstva, zástupca štátneho kontrolného orgánu pre vzdelávanie, učiteľky základnej a strednej večernej školy, dvaja zástupcovia rómskych mimovládnych organizácií, asistentka učiteľa a riaditeľka Center for Education Initiatives, člena International Step by Step Association a Roma Early Years Network, ktoré už 11 rokov v Lotyšsku pôsobí v projektoch integrácie a inklúzie Rómov.