20
MAR
2014

Pozvánka na seminár

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci s Občianskym združením eduRoma si vás dovoľujú pozvať na seminár pod názvom „Sexuálne a reprodukčné zdravie a kvalita života menejdetných a viacdetných rodín na Slovensku“

Seminár sa uskutoční v dňoch 20. – 21.3.2014 v Prešove a v dňoch 27. – 28.3.2014 v Banskej Bystrici.