30
OKT
2014

Pozvánka na seminár s názvom: „Odporúčania k odstráneniu segregácie rómskych žiakov v školách na Slovensku“

eduRoma v spolupráci s Veľvyslanectvom Spojených štátov amerických v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na seminár, ktorý sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR s názvom „Odporúčania k odstráneniu segregácie rómskych žiakov v školách na Slovensku“, ktorý sa uskutoční v Bratislave 30. októbra 2014

Cieľom seminára je prediskutovať a navrhnúť opatrenia v spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Štátnou školskou inšpekciou pre oblasti monitorovania segregácie rómskych žiakov a ich neférového preraďovania do špeciálnych škôl. Seminár je určený pre odborníkov zo štátnej sféry, mimovládnych organizácií, nezávislých expertov a univerzít.