02
MAR
2017

Podporte 2% z vašich daní výchovno vzdelávací program občianskeho združenia eduRoma „Poďme spolu čítať…“

Vďaka programu budujeme otvorené knižnice na základných a stredných školách a tým rozvíjame gramotnosť detí a mládeže, vytvárame priestor na podporu ich kritického a kreatívneho myslenia, emocionálnej inteligencie, zdravej sebaúcty a medzigeneračného a transkultúrneho  dialógu v  komunite.

 

eduRoma_2%

 

 

 

Potrebné údaje: 

eduRoma – Roma Education Project, občianske združenie,

Riazanská 77, 831 03 Bratislava,

IČO: 42 265 771,

IBAN: SK05 1100 0000 0029 2088 7985