15
JAN
2018

„Poďme spolu čítať…“

Učiteľom v Žiline sme dnes predstavili náš čitateľský projekt, ktorý prezrádza, že s knihami sa dajú robiť zázraky.

Dnes sme mali v základnej škole v Žiline na Jarnej ulici prvé pracovné stretnutie k nášmu programu „Poďme spolu čítať…“ Ide o čitateľský program, ktorý u detí rozvíja čitateľskú gramotnosť, rozvíja vyššie poznávacie funkcie – kritické a kreatívne myslenie. Program nevracia deti len ku klasickému čítaniu kníh (a budovaniu vzťahu ku knihám), ale rozvíja aj rôzne druhy inteligencie a rovnako aj medziľudské vzťahy v rovesníckych skupinách či v širšej školskej komunite. Po postupnom zavedení každého modulu do školskej praxe – spolu s učiteľmi, rodičmi a žiakmi – vybudujeme v škole celkom novú otvorenú knižnicu. S prvým praktickým cvičením začíname na pôde školy už 23. Januára. Tešíme sa na spoluprácu