16
OKT
2015

Plánovanie aktivít pre deti v škole v Šarišských Michaľanoch

Vo štvrtok 15. októbra sme sa s našimi dobrovoľníkmi opäť stretli v škole v Šarišských Michaľanoch. S vedením školy a s novými špeciálnymi pedagógmi sme spoločne plánovali ďalšie aktivity pre detí, ktoré budú v škole prebiehať do júna 2016.