03
MAR
2016

Islamofóbia, xenofóbia a rasizmus v Strednej Európe

Dnes, spolu so zástupcami z mimovládnych organizácií zo Slovenska, Poľska, Maďarska a Čiech, diskutujeme v Prahe o vážnom probléme nárastu islamofóbie, xenofóbie a rasizmu v Strednej Európe. Jedným z viacerých odporúčaní, ktoré za Slovensko naformulovali je aj návrh, že musíme začať na Slovensku – do diskusií o týchto vážnych problémoch – vťahovať aj zástupcov menšín, rovnako aj bežných ľudí, osobnosti a lídrov z ostatných regiónov Slovenska – mimo „bratislavskú kaviareň“. Sú to práve oni, ktorí môžu mať na riešenie týchto problémov často veľmi obohacujúci a inšpirujúci pohľad.

Výborná diskusia s: Zuzana Števulová, Zuzana Pavlíčková, Mohamad Safwan Hasna, Andrea Bila, Vlado Rafael,Miroslav Kocúr, Alena Chudzíková a Jozef Lenc.