18
OKT
2015

Inovácie v škole

Tento víkend 16-18. októbra  sme sa zúčastnili 16. ročníka celoslovenskej učiteľskej konferencie INOVÁCIE V ŠKOLE na Podbanskom, ktorú každý rok organizuje Občianske združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. S učiteľmi sme aj tento rok živo diskutovali o probléme segregácie rómskych detí v školách.