17
DEC
2015

Hry pod Vianočným stromčekom

Janka Gáborová Kroková z eduRomy v spolupráci s našou priateľkou Tatianou Kazimi – riaditeľkou materskej školy v Rokycanoch, prichystali včera 15.decembra 2015 pre deti a rodičov milé vianočné posedenie. Stretnutie sa uskutočnilo v miestnom kultúrnom dome a zúčastnili sa ho aj deti, ktoré z kapacitných dôvodov (zatiaľ) nemôžu navštevovať miestnu materskú školu.