01
APR
2014

Hlavný školský inšpektor sa na pozvanie občianskeho združenia eduRoma stretol s verejnou ochrankyňou práv

1. apríla 2014 sa predstavitelia Štátnej školskej inšpekcie stretli na pozvanie občianskeho združenia eduRoma s verejnou ochrankyňou práv Janou Dubovcovou a jej spolupracovníkmi, ako aj s odborníkmi z akademickej obce, aby diskutovali o probléme segregácie rómskych detí v školách na Slovensku.

Riaditeľ eduRoma Vlado Rafael predstavil pomoc a zistenia ich občianskeho združenia pri odstraňovaní segregácie rómskych detí v Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch po preukázaní porušenia zásady rovnakého zaobchádzania a diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Cieľom stretnutia bolo hľadanie možností na zabezpečenie reálneho dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv a právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie na ochranu práv detí pri výchove a vzdelávaní, vrátane rozhodnutí súdov. Riaditeľ eduRoma osobitne ocenil otvorenosť Štátnej školskej inšpekcie v tejto oblasti a jej pripravenosť posilniť kapacity pri odhaľovaní prípadov etnickej segregácie.