01
JúN
2015

Diskusia so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva

Dnes sme absolvovali šieste pracovné stretnutie so zástupcami Štátnej školskej inšpekcie a Slovenského národného strediska pre ľudské práva k problému monitorovania segregácie rómskych detí v školách. Podrobne sme rozoberali tému monitorovania kvality vyučovacieho procesu, ktorý často nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa