30
MAR
2016

Diskriminácia rómskych detí v školách na Slovensku

eduRoma zorganizovala v Bratislave druhý ročník konferencie o probléme diskriminácie rómskych detí v školách na Slovensku. Diskusie, ktorej cieľom bolo hľadať riešenia tohto problému, sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov z mimovládnych a medzinárodných organizácií, univerzít, štátnej a verejnej správy. V úvode sme sa oboznámili s krátkym zhrnutím riešenia segregácie, za posledných 8 rokov na Slovensku, zo strany riaditeľa eduRomy Vlada Rafaela. S Marekom Szilvásim, z Európskeho centra pre práva Rómov v Budapešti, sme diskutovali o súčasnej situácii segregácie rómskych detí v susedných európskych krajinách. Štěpán Drahokoupil z OSF Praha, nás oboznámil zo situáciou riešenia problému segregácie v ČR. Dôležitým momentom konferencie bolo vystúpenie hlavnej školskej inšpektorky Viery Kalmárovej, ktorá rozprávala aj o tom, že vymáhanie nediskriminácie rómskych detí v školách potrebuje na Slovensku konkrétnu legislatívnu podporu. Jarka Lajčáková z Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) spolu s Mirkou Hapalovou z organizácie Člověk v tísni, viedli dôležitý diskusný panel o potrebe právnej definície segregácie. Kolegovia z SGI inštitútu Jozef Miškolci a Lucia Kováčová spolupráci s Klárou Orgovánovou z Rómskeho inštitútu, formulovali, v druhom diskusnom panely, podporné opatrenia pre desegregáciu rómskych detí v školskej praxi. eduRoma bude v najbližších dňoch iniciovať stretnutie s najvyššími predstaviteľmi Ministerstva školstva SR, aby im tlmočila závery konferenci