14
JAN
2016

Detské domovy internátneho typu je nutné zrušiť

Včera (13. január,2016) sme sa zúčastnili na diskusii organizácie Alfa, kde sme rozoberali problémy detí a mladých ľudí v detských domovoch. Zamýšľali sme sa nad tým, či sa dajú tieto zariadenia napokon zrušiť. Názorov a pohľadov je viacero. V eduRome sme presvedčení, že detské domovy internátneho typu je nutné zrušiť a nič zásadné nebráni tomu,aby sa tak aj stalo.