02
AUG
2016

Chceme identifikovať prekážky a tiež príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí do vhodného a kvalitného vzdelávania v ranom detstve

Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave, Škola dokorán a eduRoma v týchto dňoch začali spoločne pracovať na dôležitom výskume o predškolskej príprave rómskych detí.
Hlavným cieľom výskumu je poskytnúť podrobný obraz politík a rámcových ustanovení predškolskej výchovy. Chceme identifikovať prekážky a tiež príležitosti na zlepšenie prístupu rómskych detí do vhodného a kvalitného vzdelávania v ranom detstve. Zabezpečiť, aby informácie a údaje o vylúčení rómskych detí z predškolskej výchovy boli k dispozícii predstaviteľom s rozhodovacou právomocou a ďalším kľúčovým zúčastneným stranám.
Ide o sériu RECI štúdií, ktorá je druhým kolom správ v strednej a východnej Európe s cieľom zachytiť a systematicky prezentovať situáciu rómskych detí v predškolskom veku.