24
MAR
2016

,, Ako zapálené učiteľky a učielia menia životy znevýhodnených jednotlivcov a komunít.”

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK zorganizovala  v rámci štrajku vysokoškolských učiteľov podujatie s názvom „ ako zapálené učiteľky a učitelia menia životy znevýhodnených jednotlivcov a komunít.” V rámci večera bol premietnutý aj krátky dokument “Separate and Unequal” o tom, ako sa segregácia vracia do amerických škôl. Po filme nasledovala diskusia. So svojimi skúsenosťami sa so študentmi podelili pozvaní hostia: Lýdia Šuchová – OZ Equity, Vlado Rafael – oz eduRoma a Martin Vavrinčík – rodičovské centrum Detstvo deťom v Dobšinej.